Onze visie

Onze visie vertaalt zich in enkele kernwoorden:

Kwaliteit

We streven steeds naar kwaliteit. In een complex gegeven van bouwen en verbouwen is dat niet altijd eenduidig. Ondanks soms honderden bladzijden bestekteksten. Met recht en rede durven we stellen dat we op zijn minst de standaardnormen halen die door architecten en bouwheren worden vooropgesteld. Verder doen wij ons best om fouten, die zich onvermijdelijk voordoen, naar behoren op te lossen.

Daarnaast zien we kwaliteit niet alleen als kwaliteit op de werf maar ook administratief. Het maken en naleven van afspraken willen we correct afhandelen.

Prijs-kwaliteit

Wij doen geen poging om de goedkoopste aannemer te zijn. We proberen wel om tot een juiste prijs te komen. Dertig jaar ervaring kan daarin tellen. Naast de juiste prijs is er ook de juiste en correcte afrekening die controleerbaar en transparant is.

Termijnafspraken

Wij slagen er meestal in om de gemaakte termijnafspraken te halen. Zeker in geval van totaalaanneming.

Ecologisch bouwen

Wij profileren ons (nog) niet 100% als ecologisch bouwteam maar het thema ligt ons nauw aan het hart. Projecten in die richting krijgen voorkeur en we kunnen een zekere ervaring op dat gebied bewijzen.

Creativiteit

Meestal bestaat onze taak in het uitvoeren van bestaande plannen. Maar zeker in verbouwingswerken moeten er creatieve oplossingen gevonden worden voor onverwachte problemen. Daar helpen wij graag aan mee.

Af en toe gaan we zelf aan het ontwerpen, zoals tegelkachels en ‘wild metselwerk’. Foto’s hiervan vind je bij de verwezenlijkingen.

Interne koek

De Meiboom bestaat uit 3 vennoten en werkt daarnaast met onderaannemers. Die keuze is mede bepaald door het gelijkwaardigheidprincipe. Werken moet zinvol zijn en over het algemeen gezien aangenaam. Een goede teamspirit komt de betrokkenheid bij en de kwaliteit van het werk zeker ten goede.

staticPageTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.