Ecologisch bouwen

We trachten zoveel mogelijk ecologisch te bouwen. Zonder daarin fanatiek te willen zijn. De uiteindelijke beslissing ligt bij bouwheer en architect. Maar we helpen graag om zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken. Het palet aan materialen, technieken en toepassingen dat we daarbij voorstellen is op maat van elk project afzonderlijk.

In de loop der jaren bouwden we een uitgebreide kennis en ervaring op in deze materie: metselwerk, leembouw, kalkpleisters, houtskeletbouw, luchtdichting, isolatietechnieken, tegelkachels, verwarming, afwerkingstechnieken, lage energiewoningen. Zeker wat duurzame verbouwingswerken betreft, staan we ons mannetje.

In passiefbouw zijn we echter niet gespecialiseerd. We zijn (nog) niet overtuigd van de goede gang van zake in deze en houden ons voorlopig even afzijdig.

staticPageTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.